O projekcie

Witryna Astrokarpaty.net poświęcona jest realizacji projektu Karpackie Niebo i jego działaniom na rzecz rozwoju przygranicznych regionów Słowacji i Polski. Działania te obejmują obszar preszowskiego kraju oraz województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Naszym celem jest podniesienie poziomu konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej infrastruktury, poprawę jakości produktu turystycznego oraz poprawę dostępności i jakości edukacji.Wniosek projektowy

Drukuj

Cele projektu:

 • Wpieranie budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej związanej z astronomią
 • Wzmacnianie funkcji obszaru przygranicznego ( turystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych, usługowych i biznesowych) służących jego rozwojowi
 • Wymiana doświadczeń oraz wiedzy w dziedzinach związanych z astronomią, turystyką, edukacją, rekreacją i związanymi z nimi usługami i biznesem, a także z wiedzy związanej z tworzeniem nowych elementów infrastruktury turystyczno-astronomicznej
 • Poznawanie partnerów, przygotowanie podstaw do budowy sieci współpracy transgranicznej
 

Napisali o nas

Drukuj
W czasie realizacji projektu i organizacji imprez projektowych pojawiały się liczne informacje o projekcie w mediach lokalnych.
Część z nich udało się nam zebrać i tutaj zaprezentować.
 
Artykuły prasowe zostały zestawione chronologicznie, według partnerów których dotyczyły. Można je ściągnąć w formacie PDF, za pomocą poniższych linków:

Oprócz artykułow w gazetach i na portalach internetowych, było również wiele relacji filmowych w telewizji oraz informacji w radiu.

 

Najważniejsze efekty projektu

Drukuj

Infrastruktura i inwestycje

 • Wybudowane i wyposażone planetarium w Kolonicy
 • Zmodernizowana astronomiczna infrastruktura szkoły w Lesku
 • Przygotowana dokumentacja techniczna dla obserwatoriów w szkole w Sninie i Jaśle
 • Przygotowana dokumentacja dla schroniska turystycznego przy planetarium i obserwatorium w Kolonicy
 • Wyposażenie obserwatoriów Kolonica, Roztoky i Lubomir, Gimnazjum w Sninie oraz Liceów w Lesku i Jaśle w sprzęt obserwacyjny

 

Harmonogram spotkań projektowych

Drukuj
 • Spotkania I typu (robocze –partnerzy, 2dni)
 • Spotkania II typu (konferencje, partnerzy, zaproszeni goście, dziennikarze)-3dni
 • Spotkania III typu (warsztaty , Astro staże)
 

Działania

Drukuj

Główne działania projektu to:

 1. Zarządzanie i promocja.
 2. Wymiana doświadczeń partnerów.
 3. Przygotowanie, budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej związanej z astronomią.
 4. Tworzenie i promocja nowych produktów turystycznych w obszarze pogranicza.
 5. Przygotowanie projektu. Przygotowanie dokumnetacji projektowej, spotkania partnerów.

 

Zamówienia publiczne- przetargi

Drukuj

Przetarg na składanie ofert:

 • schronisko turystyczne
  - pobierz w formacie .pdf
 • PLANETARIUM   
  - pobierz w formacie .pdf
 


Nawigacja: Start >> O projekcie

                        banner2_pl                   logo_bottom                     banner1b_pl