Informačné dni na Slovensku

V máji 2023 realizoval hlavný príjemca ďalšie informačné dni o problematike svetelného znečistenia. V rámci implementácie projektu Karpatská hviezdna dráha bolo stanovené informovať o projekte, svetelnom znečistení a jeho dopadoch na životné prostredie verejnosť vo všetkých okresoch Prešovského samosprávneho kraja. Využili aktivity Noci múzeí a Pochodu vďaky v okresoch: Bardejov, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Snina. Celkove pre 154 účastníkov. Stručný prehľad je v nasledujúcej tabuľke a pripájame aj fotogalériu.

Tento obsah bol zaradený v Aktivity. Zálohujte si trvalý odkaz.