Informačné dni na Ukraine

Uskutočnili sa prvé 4 informačné dni na Ukrajine

19.5.2023

23.05.2023

24.05.2023

25.05.2023

Tento obsah bol zaradený v Aktivity. Zálohujte si trvalý odkaz.