KOLOFOTA 2022

o meraní svetelného znečistenia a analýze dát

10. – 11. 6. 2022

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom ako vedúci partner projektu Karpatská hviezdna dráha Vás zorganizovala odborný seminár Kolofota, ktorý sa uskutočnil ako prvý zo štyroch plánovaných seminárov v rámci tohto cezhraničného projektu programu ENI HUSKROUA.

V súlade so zameraním projektu bolo hlavnou témou Svetelné znečistenie, jeho meranie, spracovanie a analýza dát. Vzhľadom na to, že ukrajinský partneri sa nemohli zúčastniť prezenčne, bol vysielaný online prenos na platforme, ktorú poskytla Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.

V odbornej časti seminára odzneli príspevky informujúce o projekte Karpatská hvezdna dráha a jeho stave realizáciu u jednotlivých beneficientov (príspevky P. Dubovského, V. Periga a I. Gyarmathyho). Najživšia diskusia sa rozvinula po príspevkoch T. Slovinského a Z. Kallátha. Známy slovenský astrofotograf sa zaoberal vplyvom svetelného znečistenia na astrofotografiu. Prezentoval aj obrázky nočnej oblohy upravené tak, aby simulovali obraz, ktorý vidí neozbrojené ľudské oko. To je asi spôsob, ako by sme mali prezentovať miesta s kvalitnou oblohou pred verejnosťou. Aby neprichádzali s nesplniteľnými očakávaniami.

Z. Kalláth je profesorom na Katolíckej univerzite v Egeri a Univerzite Eötvösa Loránda v Szombathely. Dlhodobo sa zaoberá problematikou svetelného znečistenia a merania jasu nočnej oblohy. Hlavnou myšlienkou jeho príspevku bola zásadná zmena stratégie pozemných meraní. Tradičné merania pomocou širokopásmových SQM meračov nedokážu poskytnúť informáciu o pôvode svetla prichádzajúceho z oblohy (airglow, mliečna cesta, umelé svetlo, odraz od oblakov…). Navyše tieto merania poskytujú hodnoty v neveľkom rozsahu, čo nie je veľmi presvedčivé ak chceme dosiahnuť zmenu konania miestnych autorít. Prof. Kalláth vo svojich prácach (DOI: 10.1016/j.jqsrt.2020.107162) navrhuje spektroskopické merania v optickej oblasti, pričom ako jednotku toku používa tzv. „dark sky unit“, ktorá sa dá v jednotkách SI vyjadriť ako nW/m2/sr/nm. Na základe takýchto spektier potom možno kalibrovať širokouhlé digitálne fotoaparáty a s nimi vykonávať merania v rôznych miestach.

Informácie o aktivitách spojených s riešením problému svetelného znečistenia v Poľsku priniesli R. Bury a S. Kołomański.

Seminár mal aj svoj sprievodný program. Účastníci v ňom mohli zhliadnuť niekoľko nových filmov s tematikou svetelného znečistenia z maďarskej a poľskej produkcie. Vo vstupnej hale planetária si zase mohli prehliadnuť novú expozíciu astrofotografie slovenských a českých autorov.

Tento obsah bol zaradený v Aktivity. Zálohujte si trvalý odkaz.