Projekt

Stránka www.astrokarpaty.net je venovaná projektu Karpatské nebo a jeho aktivitám smerujúcim k rozvoju prihraničného regiónu- Týka sa územia Prešovského samosprávneho kraja na slovenskej strane a častí Prikarpatského a Malopoľského vojvodstva na poľskej strane.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie úrovne konkurencieschopnosti regiónu cez rozvoj lokálnej infraštruktúry, zlepšenie kvality ponuky cestovného ruchu a zlepšenie dostupnosti a kvality vzdelávania pre obyvateľov a turistov navštevujúcich región.Projektový zámer

Tlačiť

Ciele projektu sú:

podpora budovania a modernizácie turistickej infraštruktúry spojenej s astronómiou, posilnenie funkcií prihraničného regiónu slúžiacich jeho rozvoju ( funkcie turistické, edukačné, rekreačné, služby a podnikanie), výmena skúseností a vedomostí v oblastiach spojených s astronómiou, turistikou, edukáciou, rekreáciou a s tým súvisiacimi službami a podnikaním. Ďalej príprava a tvorba nových prvkov turisticko-astronomickej infraštruktúry. Spoznávanie partnerov, príprava základu siete cezhraničnej spolupráce.

 

Napísali o nás

Tlačiť
W czasie realizacji projektu i organizacji imprez projektowych pojawiały się liczne informacje o projekcie w mediach lokalnych.
Część z nich udało sie nam zebrać i tutaj zaprezentować.
Artykuły prasowe zostały zestawione chronologoicznie, według partnerów kórych dotyczyły. Można je ściągnąć w formacie PDF, za pomoca poniższych linków:

Oprócz artykułow w gazetach, było również wiele relacji filmowych w telewizji oraz informacji w radiu.

 

Najdôležitejšie výstupy projektu

Tlačiť

Infraštruktúra a investície:

  • Vybudované a zariadené planetárium na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle
  • Zmodernizovaná astronomická infraštruktúra škôl v Lesku
  • Pripravená projektová dokumentácia pre astronomické pozorovateľne na Gymnáziu v Snine a v Jasle
  • Pripravená projektová dokumentácia turistickej ubytovne pri planetáriu a observatóriu na Kolonickom sedle
  • Pripravená projektová dokumentácia turistickej ubytovne pri planetáriu a observatóriu na Kolonickom sedle
  • Nové zariadenie observatória a pozorovateľní na Kolonickom sedle, na Gymnáziu v Snine, v Roztokoch, v Liceu v  Lesku, Jasle a Krosne
 

Harmonogram stretnutí

Tlačiť
  • Stretnutia I typu (pracovné - 2dni, s jedným nocľahom) pre 20 osôb
  • Stretnutia II typu (konferencie a pod. pre 40 osôb - 2x partner + pozvaní hostia, novinári -3dni, 2 nocľahy
  • Stretnutia III typu (workshopy, astrostáže, výstavy)
 

Aktivity

Tlačiť

Hlavné aktivity projektu sú:

Aktivity projektu sa budú realizovať na oboch stranách hranice, koordinovať ich bude Vedúci partner
a v každej etape projektu budú ešte ďaľší minimálne dvaja partneri, pričom jeden zo slovenskej a
jeden z poľskej strany.

 

Výberové konania

Tlačiť

Výzva na predkladanie ponúk:

 


Navigácia: Úvod >> Projekt KN

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk