Projektový zámer

Tlačiť

Program cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovenská republika
2007 - 2013

Projektový zámer

Prioritná os II: Socio-ekonomický rozvoj

OBLASŤ PODPORY 1: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu

Výzva zo 14. augusta 2008

Názov projektu:

 Karpatské nebo - Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia.

Skrátený názov projektu:

Karpatské nebo

Ciele projektu

  • Podpora budovania a modernizácie turistickej infraštruktúry spojenej s astronómiou
  • Posilnenie funkcií prihraničného regiónu slúžiacich jeho rozvoju ( funkcie turistické, edukačné, rekreačné, služby a podnikanie)
  • Výmena skúseností a vedomostí v oblastiach spojených s astronómiou, turistikou, edukáciou, rekreáciou a s tým súvisiacimi službami a podnikaním.
  • Príprava a tvorba nových prvkov turisticko-astronomickej infraštruktúry.
  • Spoznávanie partnerov, príprava základu siete cezhraničnej spolupráce.

Časový rámec projektu

Začiatok realizácie - 1.09.2009
Koniec realizácie - 31.05.2012
Spolu 33 mesiacov

 

Navigácia: Úvod >> Projekt KN >> Projektový zámer

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk