Aktivity

Tlačiť

Hlavné aktivity projektu sú:

Aktivity projektu sa budú realizovať na oboch stranách hranice, koordinovať ich bude Vedúci partner
a v každej etape projektu budú ešte ďaľší minimálne dvaja partneri, pričom jeden zo slovenskej a
jeden z poľskej strany.

1. Administrácia a propagácia.

Projekt bude koordinovať Vedúci partner, ktorý zamestná
koordinátora projektu pochádzajúceho z Poľska, finančného manžéra projektu a koordinátora
pre slovenských partnerov. Zorganizuje tiež sekretariát projektu. Vytvorí internetovú stranu
projektu. Každý s partnerov bude mať svojho koordinátora a finančného manažéra projektu.
Správnej administrácii pomôžu každého približne pol roka organizované pracovné stretnutia
partnerov, na ktorých sa prerokujú úlohy a budú sa riešiť aktuálne problémy.  Propagácia projektu
bude zabezpečená prostredníctvom tlačových konferencií, propagačných materiálov,
informačných tabulí a platenou inzerciou v lokálnych médiách.

2. Výmena skúseností partnerov.

Bude sa realizovať prostredníctvom tématických konferencií
organizovaných probližne raz za 6 mesiacov. Témy konferencií budú: Astronómia a turistika v
prihraničnom regióne; Astronómia a ochrana prírody; Astronómia a iné prírodné vedy a život
spoločnosti; Astronómia a rozvoj záujmu o prírodné vedy; Možnosti rozvoja regiónu
prostredníctvom astronomickej turistiky. Zúčastňovať sa ich budú zástupcovia partnerov, vonkajší
experti a pozvaní hostia z miestnych samospráv, vedeckých inštitúcií, hospodárskych organizácií a
médií. Pripravia sa spoločné tématické publikácie, ktoré budú prezentovať skúsenosti partnerov a
vonkajších expertov - Príručka pre vykonávanie astronomických pozorovaní . Na internetovej
stránke projektu sa umiestnia zhromaždené informácie a pripravené publikácie v elektronickej verzii.
Vytvorí sa tiež astronomický poľsko-slovenský slovník a zoznam miest v regióne vhodných pre
astronomické pozorovania. Navyše v čase pracovných stretnutí bude možnosť spoznávať región
partnera, hostiteľa stretnutia.

3. Príprava, budovanie a modernizácia turistickej infraštruktúry spojenej s astronómiou.

Zrealizujú sa: Investície v astronomickej infraštruktúre (stavba planetária na AO Kolonické sedlo), 
Investície podporujúce edukačné zázemie (prednáškové miestnosti v Lesku), Investície do
turistickej infraštruktúry (turistický chodník k observatóriu na hore Lubomir vo Wisniowej), 
Príprava projektových dokumentácií k stavbám nových pozorovateľní (Jaslo, Snina) a turistického
zázemia (Turistická ubytovňa pri observatóriu a planetáriu v Kolonici). Pre šiestich partnerov sa
obstará sada prístrojov pre astronomické pozorovania a prezentácie určené turistom a žiakom.
Pôjde o prístroje špeciálne využiteľné pre prezentáciu kozmických objektov verejnosti (slnečný
ďalekohľad, automaticky navádzaný teleskop s CCD kamerou a rádiový serverom pre nočné
pozorovania vykonávateľné na diaľku, ďalekohľady pre priame vizuálne pozorovania, fotoaparát
použiteľný na astronomické účely, elektronický sprievodca oblohou, laserové ukazovadlá, notebook
a iné príslušenstvo). Všetky skúsenosti spojené s realizáciou rôznych etáp špecializovaných
astronomických investícií budú zhromaždené v publikácii “Príručka pre investorov
astronomických objektov a ich vybavenia”.

4. Tvorba a propagácia nových produktov cestovného ruchu v pohraničnej oblasti.                                  

Pripravia sa návrhy nových miestnych aj cezhraničných produktov cestovného ruchu spojených s
astronómiou. Produkty budú obsahovať aj iné turistické atrakcie regiónu. Návrhy  sa budú vyvíjať a
spracovávať prostredníctvom konzultácií s partnermi projektu a s predstaviteľmi firiem
podnikajúcich v cestovnom ruchu v regióne. Spracuje sa stratégia tvorby ďaľších takých produktov. 
Nové produkty cestovného ruchu sa budú  propagovať na výstavách cestovného ruchu v Bratislave
a v Katowiciach.  Produkty cestovného ruchu sa tiež budú propagovať v čase dvoch study-tour
organizovaných pre podnikateľov v cestovnom ruchu, turistických sprievodcov a médiá. Pripravia sa
tiež informačné materiály, propagačné tabule a príručka pre firmy, ktoré zvažujú možnosť
využiť záľubu v astronómii na zvýšenie počtu turistov a na rozšírenie ponuky.

5. Príprava projektu.

Príprava projektovej dokumentácie, stretnutia partnerov.

 

Navigácia: Úvod >> Projekt KN >> Aktivity

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk