Správy z realizácie projektu Karpatské nebo

Vyhodnotenie projektu Karpatské Nebo

Tlačiť

Po skončení realizácie aktivít projektu je čas na jeho zhrnutie.

Čo sa podarilo urobiť počas realizácie projektu? Aké sú jeho efekty materiálne a nemateriálne? Čo zostane do budúcnosti? Čo konkrétne projekt Karpatské nebo priniesol pre rozvoj regiónu?

 

Ukončenie projektu Karpatské Nebo

Tlačiť

 

Posledného mája roku 2012, po 33 mesiacoch, sme zakončili aktivity projektu "Karpatské Nebo" .  Ďakujeme všetkým osobám, ktoré sa aktivít projektu zúčastnili. Veríme, že partneri projektu prispeli k rozvoju poľsko - slovenskej spolupráce a výsledky projektových akivít pomohli regiónu poľsko - slovenského pohraničia.

Na internetovej stránke projektu je možné nájsť históriu projektových aktivít, všetky publikácie a opis produktov - tak investícií, ako aj produktov cestovného ruchu.

Napriek tomu, že aktivity projektu boli ukončené, vyúčtovanie projektu potrvá ešte niekoľko mesiacov. Aj naďalej budú pokračovať stretnutia partnerov a propagácia výstupov projektu.

Internetová stránka projektu bude naďalej fungovať. Bude poskytovať priestor pre rozvoj iniciatív spojených s rozvojom a propagáciou astronómie v Karpatoch.

 

 

 

6. pracovné stretnutie partnerov vo Wiśniowej

Tlačiť

Posledné, 6. stretnutie partnerov projektu sa uskutočnilo v dňoch 18. - 19. mája 2012, vo Wiśniowej.

Oficiálna časť stretnutia, ktorá sa konla v základnej škole vo Węglówke, bola venovaná sumarizovaniu aktivít projektu a astronomickým prezentáciam pre mládež. Tejto časti stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia úradov gminy Wisniowa, partneri projektu a žiaci skoly vo Węglówke.

Po poludní účastníci stretnutia navštívili Astronomické observatórium na hore Lubomir, kde mali možnosť prezrieť si investície zrealizované u partnera PP8 od času konania 2 konferencie v júni 2010. Podarilo satiež pozorovať planéty Venuša, Mars a Saturn.

V pracovnej časti spretnutia sa partneri zaoberali vyúčtovaním a ukončením projektu Karpatské nebo a pokračovaním spoločných aktivít spojených s rozvojom a popolarozáciou astronómie v regióne poľsko - slovenského pohraničia.

 

Záverečná konferencia projektu

Tlačiť

V súlade s harmonogramom projektu Karpatské nebo – Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii sa v dňoch 26. až 27. apríla 2012 uskutočnila záverečná konferencia projektu. Organizovala ju Vihorlatská hvezdáreň v Humennom ako vedúci partner projektu a záštitu nad ňou prebral predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík. Vzhľadom na úspešný priebeh projektu Karpatské nebo mala záverečná konferencia hlavne slávnostný ráz. Aj z toho dôvodu pozvali organizátori ako čestného hosťa prvého slovenského kozmonauta Ing. Ivana Bellu.

 

Turistický veľtrh GLOB 2012 Katowice

Tlačiť

V dňoch 30.03 – 1.04.2012 sa v Katowicach uskutočnil XVIII. ročník medzinárodnej výstavy cestovného ruchu GLOB 2012. Na výstave bol prezentovaný projekt  Karpatské Nebo a turistické produkty spojené s astronómiou. Účasť na výstave koordinoval  partner PP7 – Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krosne. Na výstave sa zúčastnili aj predstavitelia ďaľších partnerov: VP, PP2, PP3, PP6 a PP8.

 

Výstava Slovakiatour 2012

Tlačiť

Jedným z ukazovateľov výstupov projektu je účasť na výstavách cestovného ruchu. Naplánované boli na záverečnú časť realizácie projektu, aby sa na nich mohli prezentovať už zrealizované výstupy. Prvá z výstav sa uskutočnila na slovenskej strane. Výstava Slovakiatour sa konala v dňoch 19. – 22. 1. 2012 v Bratislave na výstavisku Incheba. Organizačne účasť partnerov projektu Karpatské nebo zabezpečoval partner PP3 = Východokarpatské združenie cestovného ruchu. V realizačnom tíme boli Henrieta Smetanová, Štefánia Gičová, Robert Bury, Branislav Marcinek, Pavol A. Dubovský. Výstavný priestor sme mali spoločný s mestom Snina. Spolupráca s s týmto spoluvystavovateľom bola výborná.

prezentacja9
prezentacja9 prezentacja9
stoisko1
stoisko1 stoisko1
stoisko3
stoisko3 stoisko3
stoisko4
stoisko4 stoisko4
 

 

5. Konferencia projektu - Kolos 2011

Tlačiť
Pod názvom Kolos 2011 – astronómia a iné prírodné vedy v živote spoločnosti sa v dňoch 1. až 3. decembra 2011 uskutočnila v poradí piata konferencia v rámci projektu Karpatské nebo. Organizátorom bola Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Väčšina rokovaní prebiehala v Detskom rekreačnom zariadení Vihorlat na Sninských rybníkoch pri meste Snina. Konferencie sa zúčastnili astronómovia, odborníci z iných oblastí fyziky, ale aj učitelia rôznych škôl z piatich krajín – Slovenska, Poľska, Českej republiky, Ukrajiny a Ruskej federácie v celkovom počte 30.

Program with links to original presentations in pdf or ppt files
List of participants
Abstractbook

Fotogaléria

group
group group

 
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

Stránka 1 z 6

Navigácia: Úvod >> Projekt KN >> Správy z realizácie projektu

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk