Park tmavej oblohy Poloniny

Tlačiť

3. decembra 2010 o 12:00 bol v Eurohoteli Vihorlat v Snine, pod záštitou primátora mesta Snina Ing. Štefana Milovčíka, vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny slávnostným podpisom Memoranda partnerských organizácií:

 • Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

 • Správa NP Poloniny

 • Slovenský zväz astronómov amatérov

 • Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

 • Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

 • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

   

Slávnostný akt vyhlásenia, tlačová konferencia a slávnostná recepcia boli súčasťou konferencie projektu „Karpatské nebo - Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia”.

 

 

logoDSPPark tmavej oblohy Poloniny je vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010 ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku. Vzniká s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením. Park tmavej oblohy, okrem ochrany nočného životného prostredia poskytne taktiež informačný turistický program.

 

Vyhlásenie Parku tmavej oblohy podporujú:

 • Mesto Snina

 • Hvezdáreň Rimavská Sobota

 • Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

 

Vymedzenie:

Územie Parku tmavej oblohy Poloniny je vymedzené samotným územím NP Poloniny (29 805 ha), jeho ochranným pásmom (10 973 ha) a katastrálnym územím obcí Kolonica Ladomírov, Kalná Roztoka, Klenová, Ruská Volová (7 741 ha). Celková výmera Parku tmavej oblohy Poloniny je 48 519 ha. Hranice oblasti parku sú vyznačené na mape.

 

Park tmavej oblohy Poloniny je vyhlásený na základe dohody uvedených šiestich partnerských organizácii. S vyhlásením parku písomne súhlasili starostovia obcí, nachádzajúcich sa na vytýčenom území Parku tmavej oblohy Poloniny mimo územia NP Poloniny a jeho ochranného pásma (Kolonica, Ladomírov, Kalná Roztoka, Klenová, Ruská Volová).

mapaDSP 

Park tmavej oblohy Poloniny sa vyhlasuje aj s cieľom zachovať toto výnimočné prostredie poskytujúce tie najkvalitnejšie podmienky na nočné pozorovanie oblohy. V oblasti je výborne viditeľná Mliečna cesta a bez ďalekohľadu môžeme vidieť takmer 2000 hviezd (v mestách 200, vo veľkomestách 20). Hory znemožňujú priamu viditeľnosť svetiel z okolitých miest a obcí. Na oblohe vidno za dobrého počasia (v Európe už výnimočne viditeľné) objekty a úkazy, ako sú zodiakálne svetlo, pás a protisvit. Na vytýčenom území Parku tmavej oblohy sa medzi obcami Kolonica a Ladomírov nachádza Astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Výnimočná kvalita oblohy predurčuje toto observatórium k získavaniu vysokokvalitných vedeckých údajov, ako aj k popularizačnej činnosti a rozvoju astroturistiky. Parkom tmavej oblohy prechádza 49. rovnobežka.

 

Slávnostného vyhlásenia a následnej tlačovej konferencie sa zúčastnili:

 • RNDr. Peter Begeni – tajomník SOPSZ, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV; SZAA

 • doc. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. – zástupca riaditeľa, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach

 • RNDr. Aleš Kučera, CSc. – riaditeľ, Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

 • RNDr. Igor Kudzej, CSc. – riaditeľ, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

 • Ing. Štefan Milovčík – primátor, Mesto Snina

 • RNDr. Pavol Rapavý – vedúci sekretariátu, Slovenský zväz astronómov amatérov (SZAA)

 • Ing. Jozef Repka – riaditeľ, Správa NP Poloniny; riaditeľ RCOP v Stakčíne

 • Ing. Martina Vlasáková – krajinár, Správa NP Poloniny

 • RNDr. Juraj Zverko, DrSc. – predseda, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV

 • RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. – predseda, Slovenský národný komitét pre IAU

 • Pavel Suchan – tlačový hovorca, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.; JOTO, Česká republika

 • Bc. Jan Kondziolka – Amatérská prohlídka oblohy, Česká republika

 • Andrzej Czaderna – zástupca riaditeľa, Magurski Park Narodowy, Poľsko

 • Ing. Pavol Ďuriš, predseda Sekcie ochrany pred svetelným znečistením (SOPSZ), Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, moderátor.

 

Vyhlásenie v médiách:

CT24

Markíza

Národný park Poloniny:

Park tmavej oblohy Poloniny sa nachádza na území Národného parku Poloniny (a v jeho okolí), ktorý sa okrem iného vyznačuje tým, že má výnimočne malú hustotu osídlenia (9 obyvateľov na km2). Zároveň je to najmenej navštevovaný národný park na Slovensku, preto je vplyv človeka na životné prostredie minimálny. Národný park leží na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. S týmto územím susedia Bieszczadzki Park Narodowy v Poľsku a Užanskij nacionaľnij prirodnij park na Ukrajine. Z hľadiska svetelného znečistenia, je územie Národného parku Poloniny najtmavšou oblasťou na Slovensku. Prirodzená nočná tma a nočné biorytmy všetkých živých organizmov sú najmenej narušené. Aj vďaka tomu je na území národného parku mimoriadna koncentrácia endemických a ohrozených druhov rastlín, húb a živočíchov.

 

NP Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom s pôvodnými rozľahlými jedľovo-bukovými lesmi a pralesmi Stužica, Rožok a Havešová, ktoré sú od roku 2007 zapísané na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO. Od roku 2004 sa v parku nachádzajú lokality európskeho významu NATURA 2000. Národný park je súčasťou Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty vyhlásenou UNESCO v roku 1993 – jedinej na svete, ktorú tvoria spojené územia troch štátov (164 190 ha). Súčasťou chráneného územia sú národné kultúrne pamiatky – drevené kostolíky (cerkvi) východného obradu. Najvyšší vrch je Kremenec (1 221 m), ktorý je aj najvýchodnejším bodom Slovenska, kde sa stretávajú hranice troch štátov: Slovenska, Poľska a Ukrajiny.

 

Naj” na Slovensku: najväčší komplex pralesov na Slovensku; najvýchodnejší bod na Slovensku; najviac národných kultúrnych pamiatok v rámci národných parkov Slovenska – drevené kostolíky; najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu na Slovensku – Starina (60 miliónov m3 vody); najväčší výskyt veľkých lesných zvierat; najvyššie položený vojenský cintorín z 1. svetovej vojny na Slovensku na vrchu Predný Hodošík (825 m); súčasť jedinej biosférickej rezervácie UNESCO na svete, ktorú tvoria spojené územia troch štátov (164 190 ha).

 

Vo svete:

V súčasnosti existuje na svete vyše 20 rezervácií tmavej oblohy, väčšinou v Kanade a USA. Už samotná existencia takýchto chránených území svedčí o tom, že sa k ohrozeným častiam životného prostredia pripojila tma. Je to veľmi dôležitá časť životného prostredia napriek tomu, že si to verejnosť uvedomuje len veľmi nedostatočne.

 

U susedov:

Čechy a Poľsko

V Jizerských horách je spoločný park Čechov a Poliakov – Jizerská oblast tmavé oblohy (pl. Izerski Park Ciemnego Nieba). Je to prvý a zatiaľ jediný medzinárodný park tmavej oblohy.

 

Maďarsko

V susednom Maďarsku sa môžu pýšiť dvoma parkmi tmavej oblohy. V chránenej krajinnej oblasti Zselic sa nachádza Zselici Csillagoségbolt-park (en. Zselic Starry Sky Park) a v Národnom Parku Hortobágy je Hortobágyi Csillagoségbolt-park (en. Hortobágy Starry Sky Park.

 

Slovensko, Poľsko a Ukrajina

Vyhlásenie Parku tmavej oblohy Poloniny je krokom k plánovanému vytvoreniu veľkého parku tmavej oblohy Východné Karpaty, ktorý by sa mal rozprestierať na území troch štátov – Slovensko, Poľsko a Ukrajina.

 

Svetelné znečistenie:

 

Svetelné znečistenie je svetlo s nežiaducimi účinkami rozptýlené v ovzduší. Je to svetlo

vyrobené človekom, umelo pridávané do nočnej krajiny. Svetlo, ktoré nesvieti tam, kam

potrebujeme – teda na cestu, ale do oblakov, na hviezdy, do lesa a do okien ľudí, ktorí si

potrebujú oddýchnuť. Svetelné znečistenie ako dôsledok nehospodárneho využitia svetla ruší

prirodzenú nočnú tmu a biorytmy všetkých živých organizmov (vrátane človeka), ktoré tmu

potrebujú k efektívnemu spánku a životu. Viac na www.svetelneznecistenie.sk.

 

Propagačná tabuľa:

V Národnom parku Poloniny, pri vodnej nádrži Starina je umiestnená informačno-propagačná tabuľa „Park tmavej oblohy Poloniny”, prvá z plánovaných informačných tabúľ v oblasti, ktoré majú informovať návštevníkov o Parku tmavej oblohy a problematike svetelného znečistenia.

 

Navigácia: Úvod >> Projekt KN >> Správy z realizácie projektu >> Park tmavej oblohy Poloniny

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk