Výstava Slovakiatour 2012

Tlačiť

Jedným z ukazovateľov výstupov projektu je účasť na výstavách cestovného ruchu. Naplánované boli na záverečnú časť realizácie projektu, aby sa na nich mohli prezentovať už zrealizované výstupy. Prvá z výstav sa uskutočnila na slovenskej strane. Výstava Slovakiatour sa konala v dňoch 19. – 22. 1. 2012 v Bratislave na výstavisku Incheba. Organizačne účasť partnerov projektu Karpatské nebo zabezpečoval partner PP3 = Východokarpatské združenie cestovného ruchu. V realizačnom tíme boli Henrieta Smetanová, Štefánia Gičová, Robert Bury, Branislav Marcinek, Pavol A. Dubovský. Výstavný priestor sme mali spoločný s mestom Snina. Spolupráca s s týmto spoluvystavovateľom bola výborná.

prezentacja9
prezentacja9 prezentacja9
stoisko1
stoisko1 stoisko1
stoisko3
stoisko3 stoisko3
stoisko4
stoisko4 stoisko4
 

Počas prvých dvoch dní výstava patrila odbornej verejnosti a médiam. Od piatku poobede výstavu začali navštevovať bežný návštevníci, pre nás potencionálni klienti. Počas týchto dní sme mali možnosť si čiastočne preveriť výstupy z nášho projektu, či už Stratégie alebo navrhovaných produktov. Astroturistika, Park Tmavej oblohy, prekrásna príroda a kultúrno-historické dedičstvo je ideálne spojenie pre naplnenie sna nie jedného návštevníka. Táto novátorska ponuka programov je jedinečná nielen na území Slovenska, ale aj u našich partnerov v Poľsku.
V sobotu v rámci oficiálneho programu výstavy Slovakiatour 2012, sme mali hodinovú prezentáciu nášho projektu Karpatské nebo a jeho výstupov v Expo clube Incheba. Na tejto prezentácií sa zúčastnilo spolu tridsať predstaviteľov médií, škôl, študentov, zástupcov cestovných kancelárií, ministerstva hospodárstva, astronómov a turistov – cestovateľov. Všetci účastníci prezentácie pri vstupe obdržali podrobné materiály o projekte a jeho výstupoch. V úvode prezentácie Ing. Henrieta Smetanová predstavila vedúceho partnera projektu RNDr. Igora Kudzeja. CSc., riaditeľa Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, ktorý predstavil projekt Karpatské nebo, jeho ciele a výstupy. V ďalšom bode prezentácie vystúpil Pavol A. Dubovský a predstavil jedinečnosť na Slovensku, Park Tmavej oblohy Poloniny. V závere prezentácie RNDr. Igor Kudzej CSc, predstavil krátku ukážku z činnosti Astronomického komplexu na Kolonickom sedle, Astrostáž 2012, ako jeden z programov astroturistiky pre školskú mládež.
Okrem už vyššie uvedených partnerov sa na výstave Slovakiatour zúčastnili aj partner PP1 Neinvestičný fond Teleskop, partner PP2 Gymnázium Snina, partner PP6 PIG Krosno Poľsko.
O prezentáciu astroturistiky, bol veľký záujem návštevníkov výstavy. Informovali sa o možnostiach pozorovania nočnej oblohy, návštevy jednotlivých observatórií a hvezdárni. Veľký záujem návštevníci prejavili o ponúkané programy spojené s astronómiou, ktorú sme prezentovali.

 

Navigácia: Úvod >> Projekt KN >> Správy z realizácie projektu >> Výstava Slovakiatour 2012

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk