Ukončenie projektu Karpatské Nebo

Tlačiť

 

Posledného mája roku 2012, po 33 mesiacoch, sme zakončili aktivity projektu "Karpatské Nebo" .  Ďakujeme všetkým osobám, ktoré sa aktivít projektu zúčastnili. Veríme, že partneri projektu prispeli k rozvoju poľsko - slovenskej spolupráce a výsledky projektových akivít pomohli regiónu poľsko - slovenského pohraničia.

Na internetovej stránke projektu je možné nájsť históriu projektových aktivít, všetky publikácie a opis produktov - tak investícií, ako aj produktov cestovného ruchu.

Napriek tomu, že aktivity projektu boli ukončené, vyúčtovanie projektu potrvá ešte niekoľko mesiacov. Aj naďalej budú pokračovať stretnutia partnerov a propagácia výstupov projektu.

Internetová stránka projektu bude naďalej fungovať. Bude poskytovať priestor pre rozvoj iniciatív spojených s rozvojom a propagáciou astronómie v Karpatoch.