Otvárajúca konferencia projektu Karpatské nebo

Tlačiť

Prednáška profesora Henryka BrancewiczaOtvárajúca konferencia projektu Karpatské nebo sa konala v dňoch 8. až 10. októbra 2009 v hoteli Karpatia v Humennom. Konferencia sa konala za účasti významných osobností regiónov na slovenskej i poľskej strane hranice. Mala však aj pracovný charakter. Zúčastnili sa aj poprední odborníci z oblasti astronómie a turizmu. Celkovo sa rokovania zúčastnilo okolo 60 účastníkov. Riešili sa aktuálne problémy rozvoja cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji, v priľahlých oblastiach Prikarpatského a Malopoľského vojvodstva. V rámci implementácie projektu sa definovala možnosť prepojenia rozvoja turizmu s astronomickými aktivitami v existujúcich a vznikajúcich zariadeniach partnerov projektu.

I. Kudzej a R. Bury prezentujú projekt Karpatské nebo

V prvý deň konania v konferenčnej miestnosti hotela Karpatia prebehli dva najdôležitejšie bloky prednášok. V prvom - astronomickom - vystúpili:

  • Ladislav Druga zo Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, hovoril o slovenskej amatérskej astronómii.

  • Prof. Henryk Brancewicz z Poľského združenia amatérskych astronómov PTMA informoval zase o amatérskej astronómii v Poľsku.

  • Drahomír Chochol z Astronomického ústavu SAV referoval o priebehu Medzinárodného roku astronómie na Slovensku

  • Igor Kudzej, riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne a koordinátor projektu Karpatské nebo Robert Bury predstavili samotný projekt.

V bloku venovanom cestovnému ruchu zazneli prednášky:

  • Tomáš Miščík - Stratégia rozvoja cestovného ruchu v PSK
  • Robert Bańkosz - Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Prikarpatskom vojvodstve
  • Jaroslav Regec - Región pod Vihorlatom a jeho špecifiká pre rozvoj rôznych foriem cestovného ruchu
  • Pavel Dubovský - Hviezdna turistika

Špeciálne téme svetelného znečistenia sa v druhý deň konferencie venoval Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov amatérov.

V ďalšom programe už jednotliví projektoví partneri prezentovali svoju úlohu v projekte.

Tretí deň konferencie bol venovaný koordinácii praktických krokov partnerov.

Prehliadka VNTSúčasťou konferencie bola aj návšteva Astronomického observatória na Kolonickom sedle, ktoré v rámci projektu slúži ako modelové zariadenie. Z jeho skúseností budú ostatní partneri čerpať pri implementácii svojich aktivít. Vihorlatská hvezdáreň vo všeobecnosti ako vedúci partner projektu plní aj funkciu metodického vedúceho pri realizácii astronomických aktivít u všetkých partnerov. Ale aj čo sa týka turizmu má Vihorlatská hvezdáreň príklad, ktorý mohla ukázať odborníkom z oblasti cestovného ruchu. Ide o tzv. Cestu planét, ktorá v teréne znázorňuje rozmery obežných dráh planét Slnečnej sústavy. Účastníci si prezreli stanicu Mars, ktorá sa nachádza pri rekreačnom areáli Bejvoč v obci Kolonica.

Na záver konferencie sa účastníci zhodli na memorande v ktorom konštatovali, že všetky podmienky na implementáciu projektu sú splnené a pristupujú k jeho realizácii v súlade s podpísanou partnerskou zmluvou.

Fotogaléria

01prednaskova_sala
01prednaskova_sala 01prednaskova_sala
02konferencne_materialy
02konferencne_materialy 02konferencne_materialy
03registracia
03registracia 03registracia
04Regec-Milovcik
04Regec-Milovcik 04Regec-Milovcik
05tlmocenie
05tlmocenie 05tlmocenie
06Otvorenie
06Otvorenie 06Otvorenie
07Milovcik
07Milovcik 07Milovcik
08Laba
08Laba 08Laba
09Zyra
09Zyra 09Zyra
10Druga
10Druga 10Druga
11Branciewicz
11Branciewicz 11Branciewicz
12Chochol
12Chochol 12Chochol
13ZUS
13ZUS 13ZUS
14KN
14KN 14KN
15Miscik
15Miscik 15Miscik
16Bankosz
16Bankosz 16Bankosz
17Regec
17Regec 17Regec
18Lazorova_Chomanicova
18Lazorova_Chomanicova 18Lazorova_Chomanicova
20Dubovsky
20Dubovsky 20Dubovsky
21aula
21aula 21aula
22Baludansky
22Baludansky 22Baludansky
23Lazorova
23Lazorova 23Lazorova
24Prajsznar
24Prajsznar 24Prajsznar
25Smetanova
25Smetanova 25Smetanova
26Hrin-Rohac
26Hrin-Rohac 26Hrin-Rohac
27Hugo
27Hugo 27Hugo
28VNT
28VNT 28VNT
29Spolocna
29Spolocna 29Spolocna
30Mars
30Mars 30Mars
31Partneri
31Partneri 31Partneri
21.Kolonica1
21.Kolonica1 21.Kolonica1

.

 

 

 

 

Navigácia: Úvod >> Projekt KN >> Správy z realizácie projektu >> Otvárajúca konferencia projektu Karpatské nebo

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk