Správy z realizácie projektu Karpatské nebo

Otvárajúca konferencia projektu Karpatské nebo

Tlačiť

Prednáška profesora Henryka BrancewiczaOtvárajúca konferencia projektu Karpatské nebo sa konala v dňoch 8. až 10. októbra 2009 v hoteli Karpatia v Humennom. Konferencia sa konala za účasti významných osobností regiónov na slovenskej i poľskej strane hranice. Mala však aj pracovný charakter. Zúčastnili sa aj poprední odborníci z oblasti astronómie a turizmu. Celkovo sa rokovania zúčastnilo okolo 60 účastníkov. Riešili sa aktuálne problémy rozvoja cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji, v priľahlých oblastiach Prikarpatského a Malopoľského vojvodstva.

 

1. Pracovné strenutie partnerov projektu

Tlačiť
Prvé pracovné stretnutie partnerov projektu Karpatské nebo sa konalo v dňoch 10. a 11. septembra 2009 v Humennom. Priestory na rokovanie, ubytovanie a stravu účastníkov poskytlo zariadenie Ubytovňa Humenné. Pracovné stretnutie bolo prvé v rámci implementácie projektu. V prípravnej fáze sa uskutočnili už štyri pracovné stretnutia. Partneri sa teda už dobre poznajú a rokovanie mohlo rýchlo napredovať. Stretnutia sa zúčastnili po dvaja zástupcovia každého projektového partnera a pán Robert Bury z Krosna.

Začiatok realizácie projektu

Tlačiť

1. septembra 2009 sa oficiálne začala realizácia projektu Karpatské nebo.  Tešíme sa na spoluprácu. Veríme, že bude na prospech partnerom aj celému prihraničnému regiónu. Je pripravený program prvého pracovného stretnutia, ktoré sa bude konať 10. a 11. septembra 2009.

 

Zmluva podpísaná

Tlačiť

Dňa 6. augusta 2009 bola v Krakove podpísana Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu Karpatské nebo medzi ministrom regionálneho rozvoja Poľskej republiky a riaditeľom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. realizácia projektu začína 1. septembra 2009.

 
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

Stránka 5 z 6

Navigácia: Úvod >> Projekt KN >> Správy z realizácie projektu

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk