Správy z realizácie projektu Karpatské nebo

5. Pracovné stretnutie

Tlačiť

V dňoch od 29. septembra do 2. októbra sa na hvezdárni v Roztokoch uskutočnilo 5. pracovné stretnutie partnerov projektu Karpatské nebo. Organizátorom tejto porady bol projektový partner PP4 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, resp. jeho vysunuté pracovisko Hvezdáreň Roztoky, ktorým je partner v tomto projekte zastúpený.

Porady sa zúčastnilo celkovo 18 účastníkov, prevažne zástupcov jednotlivých projektových partnerov, ale aj hostí z oblasti astronómie a rozvoja cestovného ruchu. 

 

Správa zo Study Tour "Pod Karpackim Niebem"

Tlačiť

V dňoch 20 – 22 októbra 2011 sa uskutočnila study tour nazvaná “Pod karpatským nebom” organizovaná partnerom PP7 Podkarpacka Izba Gospodarcza. Počas zájazdu boli účastníkom prezentované turistické produkty spojené s astronómiou. Sprievodcom zájazdu bol p. Roman Frodyma – turistický sprievodca Beskýd I. triedy. O organizačné náležitosti sa starali Robert Bury a Krzysztof Posadzki.
Podujatia sa zúčastnilo 36 osôb, medzi nimi sprievodcovia, majitelia a pracovníci cestovných kancelárií, novinári a tiež predstavitelia firiem, ktorých aktivita je spojená s astronómiou. Program podujatia obsahoval prehliadku množstva zaujímavých miest spojených s astronómiou a cestovným ruchom.

 

Study Tour w jasielskim obserwatorium

Tlačiť

W dniach 20-22 października 2011 roku odbył się drugi Study Tour. W ramach programu Study Tour „Pod Karpackim Niebem“ przedstawiciele branży turystycznej.odwiedzili m. in. obserwatorium astronomiczne przy I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

 

4. Pracovné stretnutie projektu v Lesku

Tlačiť

3 júna 2011 sa uskutočnilo 4. pracovné stretnutie projektu "Karpatské nebo" spojené s oficiálnym otvorením vzdelávacieho zázemia Astronomickej pozorovateľne v Lesku (LOA).

Program

Fotogaléria

Spoločná fotografia v Bezmiechowej

 

 

Astrostáž Variable 2011

Tlačiť

V poradí druhá letná astrostáž projektu Karpatské nebo sa uskutočnila v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v dňoch 22. až 31. júla 2011. Vynovené prístrojové aj infraštruktúrne vybavenie observatória umožnilo uviesť do praxe novú formu astrostáže špecializovanú na výskum premenných hviezd. Účastníci boli rozdelení na výskumníkov, technikov, konzultantov a organizátorov. Zastúpenie mali partneri projektu Karpatské nebo – Vihorlatská hvezdáreň, Gymnázium Snina, Hvezdáreň Roztoky, Lýceum Lesko, Jaslo a Krosno, Observatórium na Lubomire. Okrem toho prišli mladí hvezdári z MOA v Niepolomiciach, z Odesskej národnej univerzity, zástupca Sekcie pozorovateľov premenných hviezd a exoplanét Českej astronomickej spoločnosti, Slovenskej astronomickej spoločnosti, Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, členovia Slovenského zväzu astronómov amatérov, neorganizovaní astronómovia amatéri, konzultanti z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied a z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Celkovo 30 účastníkov, ktorí naplno preverili schopnosti organizátorov a ubytovacej kapacity v Observatóriu.

Jednotlivé prezentácie výskumníkov možno nájsť pri popise výskumných úloh.

Výskumné úlohy

Zoznam účastníkov

Fotogaléria

Správa o priebehu Study Tour „POD KARPATSKÝM NEBOM“

Tlačiť

Východokarpatské združenie cestovného ruchu v Snine zorganizovalo v dňoch 31.3.2011 až 2.4.2011 Study tour „Pod Karpatským nebom“, ako jednu z aktivít projektu „Karpatské nebo - Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia“.

Fotogaléria

 

4. Konferencia projektu

Tlačiť

Planetárium centrum kultúry a vzdelávania

 
V poradí štvrtá konferencia projektu sa uskutočnila v dňoch 11. až 13. marca 2011. Zorganizoval ju vedúci partner Vihorlatská hvezdáreň pri príležitosti odovzdania stavebných prác na budove planetária na Kolonickom sedle.

Program konferencie, ~1MB.

Fotogaléria

 

 
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

Stránka 2 z 6

Navigácia: Úvod >> Projekt KN >> Správy z realizácie projektu

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk