Podróż w gwiezdną przestrzeń ...

Tlačiť

Ponad 80 osób uczestniczyło w spotkaniu pt. „Podróż w gwiezdną przestrzeń", które odbyło się w obserwatorium astronomicznym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle. Wykład na temat powstania obiektu w Jaśle oraz zjawisk zachodzących na naszym niebie wygłosił Ryszard Prajsnar, nauczyciel fizyki i astronomii w ILO. Uczestnicy obejrzeli także wschód i zachód Saturna, który o tej porze roku jest już widoczny bardzo krótko.

Spotkanie, które odbyło się w ramach cyklu „Studnia Kulturalna JDK" zorganizowane zostało po raz trzynasty przez Jasielski Dom Kultury.

 

Projekt „Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko - słowackiego pogranicza" realizowany jest przez Powiat Jasielski w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 we współpracy z dziewięcioma partnerami, zarówno z Polski jak i Słowacji, gdzie partnerem wiodącym jest Vihorlatská Hvezdáreň (Vihorlackie Obserwatorium Astronomiczne) w Humennem. W ramach projektu zakupiony został sprzęt do prowadzenia obserwacji i prezentacji, przeznaczony specjalnie dla turystów i uczniów. W odpowiednie urządzenia zostały wyposażone także sale dydaktyczne oraz sala audiowizualna na poddaszu szkoły. „Karpackie niebo" zakłada tworzenie i promocję nowych produktów turystycznych związanych z turystyką niszową. Jest nią turystyka związana z astronomią, obserwacją naturalnej przyrody, czy też turystyka związaną z dziedzictwem przemysłowym i naukowym regionu oraz tworzenie infrastruktury turystyczno-astronomicznej wspierającej te produkty. Całkowity koszt projektu wynosi 1.246.521,40 euro, przy czym wysokość wkładu finansowego ze strony Powiatu Jasielskiego wynosi 89.200,00 euro (85% zostanie pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 

Obserwatorium astronomiczne w Jaśle, które funkcjonuje od stycznia br. jest jednym z trzech w kraju, które posiada tak dużą instalację. W kopuły o średnicy 5,2 m wyposażone są jeszcze placówka we Fromborku oraz Uniwersytet Jagielloński wspólnie z Uniwersytetem Toruńskim, które posiadają obserwatorium na górze Lubomir.

 

Navigácia: Úvod >> Aktuality >> Podróż w gwiezdną przestrzeń ...

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk