Konferencia v Niepolomiciach

Tlačiť

 


Dvaja zástupcovia projektu Karpatské nebo (D.Baluďanský, Hvezdáreň Roztoky/POS Svidník a D.Bialoglowicz z Liceum Lesko) sa v dňoch 19. až 21. októbra zúčastnili v Niepolomiciach pri Krakowe konferencie „Astronomia XXI wieku i jej nauczanie – warsztaty astronomiczne”, ktorú organizovalo tamojšie Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne v spolupráci s ďalšími organizáciami. Za slovenských účastníkov sa konferencie zúčastnili aj zástupcovia Hvezdárne a planetária v Prešove.

Konferencie sa celkovo zúčastnilo vyše 90 účastníkov, nakoľko sa jedná o podujatie venované hlavne edukácii v astronómii, približne polovica jeho účastníkov boli učitelia alebo ľudia inak aktívni v astronomickej edukácii.

Obsahom konferencie boli hlavne teoretické prednášky na rozličné aktuálne témy v astronomickom výskume - z množstva spomeňme aspoň čierne diery, viditeľnosť Venuše, výpočty trajektórií kozmických letov, či geomagnetické búrky. Podstatnou časťou podujatia boli tiež praktické aktivity - samostatné vyhľadávanie a snímkovanie planét a hviezdokôp pomocou rôznych prístrojov, ako aj základné spracovanie týchto snímkov. Spomeňme tiež prehliadku múzea v druhý deň a výjazd na Obserwatorium na Lubomirze v posledný deň konferencie.

Niepolomické observatórium síce nebolo priamo zainteresované do aktivít projektu Karpatské nebo, no vďaka tomuto projektu sa významne prehĺbili kontakty a spolupráca medzi slovenskými astronómami a týmto pracoviskom. Je potešiteľné, že tieto kontakty a spolupráca nepohasli s ukončením projektu, no naďalej sa prehlbujú - v rámci výpravy z Roztokov sa tiež konferencie zúčastnili aj učitelia škôl zo Svidníka (M.Chudík, ZŠ ul.Komenského a D.Kosťová a M.Dzurová zo ZŠ ul.8. mája vo Svidníku, ako aj žiak tejto školy a pravidelný úspešný účastník astronomických súťaží Samuel Dzur). Jedná sa už o druhú takúto výpravu medzi poľských astronómov, Niepolomice už totiž v máji t.r. navštívili východoslovenskí astronómovia v rámci výpravy organizovanej hvezdárňami v Roztokoch a Michalovciach. Na pláne sú už aj ďalšie aktivity - v Jasle a Krosne.

Celkovo patrí organizátorom veľký obdiv a uznanie za vysokú odbornú aj spoločenskú úroveň tohto podujatia, predovšetkým riaditeľovi MOA J.Jaglovi, ako aj jeho spolupracovníkom G.Sekovi a A.Michalcovi a mnohým iným. Verme, že aj vďaka ich zanieteniu sa budú naďalej rozvíjať astronomické aktivity na oboch stranách hranice ako aj naša vzájomná cezhraničná spolupráca.

 

 

 

Navigácia: Úvod >> Aktuality >> Konferencia v Niepolomiciach

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk