1. projektové stretnutie

Prvé pracovné stretnutie projektu sa uskutočnilo na podnet vedúceho prijímateľa v zariadení Vihorlatskej hvezdárne na Kolonickom sedle. Osobne sa ho zúčastnili zástupcovia troch prijímateľov: Vihorlat Observatory, Institute of Development of Carpathian Region a Uzhhorod National University. Zástupcovia zvyšných dvoch prijímateľov boli prítomný online na platforme zoom.

Hlavné témy rokovania:

1. Fyzické odovzdanie podpísanej projektovej zmluvy a partnerských zmlúv ukrajinským prijímateľom.

2. Plán projektových aktivít na najbližšie 3 mesiace. Za hlavnú aktivitu bola označená úvodná konferencia projektu. Bola predbežne určená lokalita konania. Stredisko Javornik v Užanskom národnom parku. Termín koniec septembra 2021.

3. Ako črtajúci sa problém bol identifikovaný systém financovania na Užhorodskej univerzite. Podľa platnej právnej úpravy na strane ukrajinského prijímateľa môže proces verejného obstarávania začať až po prevode zodpovedajúcej sumy finančných prostriedkov na účet organizácie. Na druhej strane podľa pravidiel programu je druhý prevod finančných prostriedkov na účet prijímateľov podmienený ukončením verejného obstarávania hlavných infraštruktúrnych prác. Bolo dohodnuté, že riešenie sa bude hľadať na základe konzultácie s ekonomickým oddelením Užhorodskej univerzity. Termín 14.7.2021.

4. U prijímateľa č. 4 (Uzhansky National Nature Park) môžu nastať zmeny v projektovom tíme súvisiace so zmenami v pracovno-právnych vzťahoch v organizácii.

Tento obsah bol zaradený v Aktivity. Zálohujte si trvalý odkaz.