Archívy autora: Pavel Dubovský

O meraní jasu oblohy

Implementácia projektu Karpatská hviezdna dráha skončila. Budeme postupne zverejňovať výsledky z meraní jasu oblohy a vplyvy svetelného znečistenia naň. Zo skúseností maďarského partnera a z prednášok Dr. Zoltána Kollátha vieme, že samotné meranie pomocou SQM prístroja nevypovedá veľa. Problém ilustruje … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktivity, Svetelné znečistenie | Vložiť komentár

Záverečná konferencia projektu

Projekt „Karpatská hviezdna dráha“ vošiel do poslednej etapy svojej realizácie. V dňoch 12.10.-13.10.2023 sa uskutočnila záverečná konferencia, na ktorej sa zúčastnili projektoví partneri zo Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, všetci ktorí participovali na realizácii tohto projektu a tí, ktorých téma projektu zaujíma. Celkove sa … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Program záverečnej konferencie projektu

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Projektové stretnutie v Kisgyőri

Posledné projektové stretnutie sa uskutočnilo v obci Kisgyőr za účasti členov hlavného partnera a partnera B3. Hlavnou témou bolo stanovenie krokov k naplneniu správnych hodnôt pre všetky indikátory projektu. Závery stretnutia sa týkajú predovšetkým prípravy formulára k monitorovaniu environmentálnej ochrany, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Info dni v Maďarsku

Do dnešného dňa zorganizoval náš maďarský partner 7 podujatí. Konali sa väčšinou v kultúrnych domoch alebo školách. Programy sme zverejnili na internete a plagátoch. Hovorili sme o projekte, o svetelnom znečistení, ako mu predchádzať a o výhodách parkov tmavej oblohy. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Kontrolné dni na Ukrajine

18.02.2023 11.04.2023

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Informačné dni na Ukraine

Uskutočnili sa prvé 4 informačné dni na Ukrajine 19.5.2023 23.05.2023 24.05.2023 25.05.2023

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Informačné dni na Slovensku

V máji 2023 realizoval hlavný príjemca ďalšie informačné dni o problematike svetelného znečistenia. V rámci implementácie projektu Karpatská hviezdna dráha bolo stanovené informovať o projekte, svetelnom znečistení a jeho dopadoch na životné prostredie verejnosť vo všetkých okresoch Prešovského samosprávneho kraja. Využili aktivity Noci … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

KOLOFOTA 2022

o meraní svetelného znečistenia a analýze dát 10. – 11. 6. 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom ako vedúci partner projektu Karpatská hviezdna dráha Vás zorganizovala odborný seminár Kolofota, ktorý sa uskutočnil ako prvý zo štyroch plánovaných seminárov v rámci tohto cezhraničného … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár

Kontrolný deň u partnera B1

V dňoch 20.6.2022 a 21.06.2022 uskutočnil  vedúci partner pracovnú cestu na Ukrajinu do Užhorodu  za účelom kontroly plnenia projektu u ukrajinského  partnera B1 Užhorodská Národná univerzita. Kontrolného dňa sa  zúčastnili: – zo strany LB : RNDr.Igor Kudzej,CSc., koordinátor LB projektu CSW – zo … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktivity | Vložiť komentár