II. seminár projektu CSW

Maďarský partner projektu Karpatská hviezdna dráha, spoločnosť pre ochranu prírody Rónaőrző, zorganizoval v termíne 2. – 3. októbra 2022 seminár pod názvom „Nočná obloha ako súčasť prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu“.

Seminár sa konal v Repašskej Hute neďaleko Miškolca, v Národnom parku Bükk. Popoludnie prvého dňa seminára bolo venované workshopu o meraní a spracovaní dát svetelného smogu, ktorý viedol prof. Zoltán Kolláth, ktorý pôsobí na Katolíckej univerzite Karola Esztreházyho v Egeri a dlhodobo sa venuje analýze a interpretácii dát v oblasti svetelného znečistenia.

Večerný program prvého dňa bol vyplnený prehliadkou hvezdárne patriacej pod Národný park Bükk, ktorá sa nachádza nad obcou Repašská Huta. Moderne zariadená hvezdáreň je zameraná na popularizačnú činnosť a od svojho otvorenia v marci 2022 ju navštívilo vyše 40 tis. návštevníkov.

Počas druhého dňa seminára odzneli príspevky o momentálnom stave implementácie projektu CSW, o zamýšľanom vydaní osvetľovacej príručky pre obce v slovenskom jazyku a o NP Poloniny. Pokračovalo sa príspevkom o hviezdnej oblohe ako časti kultúrneho dedičstva, konkrétne o zmienkach o dianí na oblohe v kultúre pastierov žijúcich v oblasti pláne Hortobágy. Vplyv nočného neba na kvalitu života regióne Bükk bol poslednou témou seminára, ktorý bol ukončený diskusiou a obedom.

Tento obsah bol zaradený v Aktivity. Zálohujte si trvalý odkaz.