Kontrolný deň u partnera B1

V dňoch 20.6.2022 a 21.06.2022 uskutočnil  vedúci partner pracovnú cestu na Ukrajinu do Užhorodu  za účelom kontroly plnenia projektu u ukrajinského  partnera B1 Užhorodská Národná univerzita. Kontrolného dňa sa  zúčastnili:

– zo strany LB : RNDr.Igor Kudzej,CSc., koordinátor LB projektu CSW

– zo strany B1:  Oleksandr Reity,  Ivan Kalynych, Natalya Kablak – on line

Prítomnosť koordinátora vedúceho partnera využili a prišli na konzultáciu:

za B2: Vasyl Perig, Olena Karmishkina, Stehura Olha

za B4: Inna Kvakovska, Andrej Soyma

F:\00 CSW PROJECT\15. PS_ CD\05 Control day 2\CD2_UA_2.jpg

V priebehu kontroly bolo konštatované:

  • Realizácia činností u ukrajinských partnerov z dôvodu obmedzení spôsobených vojnovým stavom  na Ukrajine pokračovali v obmedzenom režime. 
  • Všetci ukrajinskí partneri po obdržaní druhej dotácie (40%) sú pripravení so začatím VO na výstavbu investícií a nákup prístrojov na meracie plošiny 
  • Visibility – projekt je propagovaný na stránke UNU všetky predmety zakúpené z projektu sú riadne označené logom programu a projektu

  • Je vedená prehľadná účtovná evidencia finančných transakcií spojených s projektom
  • Zo strany ukrajinských partnerov bola vznesená požiadavka o prehodnotení termínu prvého auditu z následného dôvodu:

Termín ročného auditu je stanovený na 1.júl 2022, nakoľko od marca po máj boli pre ukrajinských partnerov pozastavené finančné prevody, partneri nemohli v priebehu jedného mesiaca vyčerpať prostriedky vo výške 50% z prijatých 40%. Posun auditu o 2 mesiace by situáciu vyriešilo.

  •  V priebehu Kontrolného dňa bola uskutočnená návšteva vo Velikom Bereznom, kde bolo vyšpecifikované miesto inštalácie propagačného pavilónu partnera VB4.

CD2_UA_1.jpg

V Humennom      27.06.2022                          Igor Kudzej

Tento obsah bol zaradený v Aktivity. Zálohujte si trvalý odkaz.