Kontrolný deň u partnera B3

29.03.2022 uskutočnil vedúci partner pracovnú cestu do Maďarska za účelom kontroly plnenia projektu u maďarského partnera Rónaőrző Society for Nature Protection. Kontrolného dňa sa zúčastnili:

 • zo strany LB : RNDr.Igor Kudzej,CSc., koordinátor LB projektu CSW
  Mgr.Róbert Adam, koordinátor projektu CSW
 • zo strany B3: István Gyarmathy, koordinátor B3 projektu CSW
  V priebehu kontroly bolo zistené:
  • Realizácia činností partnera B3 pokračujú v súlade s časovým harmonogramom projektu
  • Zakúpené prístroje (investičné aj neinvestičné) sú v súlade s projektom a sú využívané na plnenie úloh projektu
  • Visibility – projekt je propagovaný na stránke Rónaőrző Society for Nature Protection, všetky predmety zakúpené y projektu sú riadne označené logom programu a projektu
  • Je vedená prehľadná účtovná evidencia finančných transakcií spojených s projektom

Bol dohodnutý termín Odborného semináru u partnera LB ( jún 2022 na AO) a prerokovaná pracovná náplň seminára.
V priebehu Kontrolného dňa bola uskutočnená návšteva nového observatória v Bükk Národnom parku ( Bükki Nemzeti Park) – Bükki Csillagda, kde sa zoznámili s procesom merania svetelného znečistenia.

V Humennom 31.03.2022 Igor Kudzej

Tento obsah bol zaradený v Aktivity. Zálohujte si trvalý odkaz.