O meraní jasu oblohy

Implementácia projektu Karpatská hviezdna dráha skončila. Budeme postupne zverejňovať výsledky z meraní jasu oblohy a vplyvy svetelného znečistenia naň. Zo skúseností maďarského partnera a z prednášok Dr. Zoltána Kollátha vieme, že samotné meranie pomocou SQM prístroja nevypovedá veľa.

Obr. 1. Snímky z noci 10/11-01-2024. Nikon Z5, exp. 8s, clona 2.8, ISO 12800, white balance 3800K. Snímané na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle večer o 21:34 UT (vľavo) a ráno 01:21 (vpravo). Bez akéhokoľvek ďalšieho spracovania.

Problém ilustruje Obr.1. Príchod intenzívneho zeleného airglow úplne zmenil podmienky počas jednej noci.

Skúsili sme identifikovať zdroje umelého svetla v okolí observatória. Počas jasnej noci to nie je zreteľné. Svetlo z umelého osvetlenia úspešne uniká do vesmíru a v atmosfére sa rozptyľuje len jeho malá časť (našťastie). Na obr. 2 sa dajú identifikovať len zdroje ako Stakčín a Snina a tiež výrazne krátkovlnný Užhorod.

Obr. 2. Panoramatické pohľady z Astronomického observatória na Kolonickom sedle v noci 10/11-01-2024. Hore je situácia večer, dole ráno po nástupe airglow udalosti. Expozícia 8s, clona 2.8, ISO 12800, white balance 3800K.
Obr. 3. Panoráma zložená z obrázkov s expozíciou 8s, clonou 2.8, ISO 6400, white balance 3800K. 31-01-2024 pred polnocou, teda pred vypnutím verejného osvetlenia v Kolonici.

Lepšie sa dajú identifikovať umelé zdroje pri zamračenej oblohe tak, ako na Obr 3. Od rovnorodej vrstvy nízkej oblačnosti sa odrážajú len bližšie zdroje. Čím je zdroj bližšie, tým vo väčšej výške nad obzorom vidíme „svetelnú čapicu“. Tak sa dajú ľahko identifikovať Snina, Stakčín, Ulič svietiace prevažne v dlhovlnnejšej oblasti. Krátkovlnný, modrý zdroj je na hraničnom prechode v Ubli. Úplne najhorší zdroj svetelného znečistenia je samotná obec Kolonica, ktorá tak slúži a príklad zlej rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Tento obsah bol zaradený v Aktivity, Svetelné znečistenie. Zálohujte si trvalý odkaz.