Prehľad projektu

Projekt sa zameriavajú na problém svetelného znečistenia. Na rozdiel od iných environmentálnych záťaží sa ľahko odstráni zbytočné svetlo rozptýlené v atmosfére. Stačí prepnúť zdroj svetla. Samozrejme, moderná civilizácia nemôže existovať bez umelého osvetlenia ulíc, budov, priemyselných parkov… Našťastie existujú spôsoby, ako znížiť vplyv svetla na nočný život. Problémom je informovanosť. Väčšina ľudí dokonca nevie, že nadmerné osvetlenie je škodlivé. Situácia je o niečo lepšia medzi verejnými orgánmi. Obce vedia, že pomocou správneho blesku šetria energiu. Existujú aj určité nariadenia o rekonštrukcii pouličného osvetlenia, najmä na Slovensku a v Maďarsku. Hlavným cieľom je teda zvýšiť povedomie o probléme svetelného znečistenia medzi našimi cieľovými skupinami v dotknutom regióne. Ide o verejné inštitúcie (obce, kultúrne inštitúcie…) študentov základných a stredných škôl, turistov. Geograficky je projekt zameraný na 3 národné parky a jeho okolie. V týchto oblastiach je úroveň svetelného znečistenia relatívne nízka. Takže je tu možnosť použiť ich ako dobrý príklad a podporovať výhody života pod prirodzenou nočnou oblohou. Hlavným príjemcom projektu budú obyvatelia príslušného regiónu. Očakávame, že nízka úroveň svetelného znečistenia tu bude zachovaná do budúcnosti. Astroturistika bude rásť, miestni ľudia budú veriť v užitočnosť podnikania v prírode priateľskom cestovnom ruchu. Pri realizácii projektu použijeme klasické a aj niektoré inovatívne metódy vzdelávania. Klasické prednášky o konferenciách a seminároch, ale aj elektronické prieskumy na internete, sociálne médiá na oznámenie výsledkov meraní svetelného znečistenia. Samotné merania sa budú vykonávať inovatívnym spôsobom. Mobilnú metodiku vyvinul maďarský partner. Hlavný žiadateľ zmeria spektrálne rozloženie energie jasu oblohy.