Vihorlatská hvezdáreň

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je VH-1-150x150.pngVihorlatská hvezdáreň v Humennom je regionálna špecializovaná vedecko-výskumná, kultúrna – vzdelávacia a odborná – hvezdáreň v oblasti astronómie a príbuzných vied. Základným poslaním hvezdárne je na základe pozorovaní zbierať, vedecky a odborne hodnotiť, odborne spracovávať a prezentovať verejnosti najnovšie poznatky v oblasti astronómie a príbuzných vied v regióne Horného Zemplína, najmä v okresoch Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov. Sídlo organizácie sa nachádza v meste Humenné. Väčšina pozorovacích, osvetových a vzdelávacích aktivít sa vykonáva v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, neďaleko obce Kolonica. Toto miesto má dobré podmienky pre astronomické pozorovania, najmä pre nízku úroveň svetelného znečistenia. Vihorlatská hvezdáreň bola v roku 2010 jedným zo zakladateľov Parku tmavej oblohy Poloniny. Má veľa skúseností s podporou správnych spôsobov osvetlenia. Informácie o probléme svetelného znečistenia sú súčasťou každej návštevy Astronomického observatória na sedle Kolonica. Súčasťou celodennej exkurzie je krátka prednáška v malom informačnom pavilóne o probléme svetelného znečistenia a parku tmavej oblohy Poloniny. Vybudovanie dôstojnejšieho informačného centra je súčasťou infraštruktúry súčasného projektu. Nočná exkurzia zahŕňa aj informácie o dôležitosti zachovania tmavej oblohy.

Úloha v projekte: Hlavný príjemca

Činnosti:

  • Záverečná konferencia
  • Seminár Svetelné znečistenie a voľne žijúce živočíchy
  • Informačné dni – 20 podujatí
  • Meracie plošiny a mobilné meracie súpravy na meranie jasu oblohy a meteorologických dát
  • Vybudovanie informačného pavilónu.

Web: www.astrokolonica.sk