O projekte

Karpatská hviezdna dráha je medzinárodný projekt, ktorý sa zaoberá environmentálnym problémom nazývaným svetelné znečistenie. Organizácie z troch krajín sa spojili, aby zachovali posledné oblasti v strednej Európe s prírodnou hviezdnou oblohou.

Projekt je financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce MAĎARSKO-Slovensko – Rumunsko – Ukrajina NA roky 2014 – 2020 prostredníctvom grantovej zmluvy HUSKROUA/1901/6.1/0044. Odhadovaný príspevok EÚ je 576 224,28 €.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o probléme svetelného znečistenia a prezentovať spôsoby, ako zachovať hviezdne noci v Karpatoch prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

  • Analýza svetelného znečistenia a jeho vplyvu na životné prostredie
  • Monitorovanie úrovne svetelného znečistenia
  • Konzultácie o ekologických riešeniach osvetlenia
  • Cezhraničná koordinácia postupov na zníženie svetelného znečistenia
  • Vytvorenie stálych vzdelávacích centier
  • Vytvorenie stálych monitorovacích staníc
  • Prezentácia poslania Dark Sky Parks

Obdobie implementácie je 01-07-2021 – 31-12-2023.